...

ბიზნეს სამართალი

ბიზნეს სამართალი

ხანგრძლივობა

24 სთ.

ფორმატი

ფიზიკურ სივრცეში

კურსის შესახებ

ტრენინგის განმავლობაში მონაწილეები გაეცნობიან თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებს ბიზნეს სამართლის ისეთ მიმართულებებში, როგორიცაა:

  • კერძო სამართალი.
  • სახელშეკრულებო სამართალი.
  • სამეწარმეო სამართალი.
  • შრომის სამართალი.
  • ზოგადი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი – სასარჩელო წარმოების ზოგადი საკითხები.

ტრენერები

გამოხატე ინტერესი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

მოითხოვე ზარი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

Social Media