...

დღგ-ს პრაქტიკული კურსი

დღგ-ს პრაქტიკული კურსი

ხანგრძლივობა

6 სთ.

ფორმატი

ფიზიკურ სივრცეში

კურსის შესახებ

კურსის ფარგლებში განხილული იქნება ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც აუცილებელია დღგ-ს მიზნებისთვის საგადასახადო ვალდებულებების სწორად შესაფასებლად. სესიები დატვირთულა პრაქტიკული ელემენტებით, ქეისებისა და რეალური მაგალითების განხილვით.

ძირითადი საკითხები:

  • დამატებული ღირებულების გადასასახდით დასაბეგრი ოპერაციები
  • მომსახურების გაწევის ადგილის განსაზღვრა.
  • დამატებული ღირებულების გადასახადში არსებული გათავისუფლებების სწორად გამოყენების  Case study.

ტრენინგის გავლის შემდეგ მსმენელს ექნება აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა და უნარები, რათა დამოუკიდებლად შეძლოს შეაფასოს და განსაზღვროს საგადასახადო ვალდებულებები დამატებული ღირებულების გადასახადის მიზნებისათვის.

თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია, გამოხატეთ ინტერესი და ჩვენ დაგიკავშირდებით. 

გამოხატე ინტერესი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

მოითხოვე ზარი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

Social Media