...

ეფექტური კომუნიკაცია და მომსახურება

ეფექტური კომუნიკაცია და მომსახურება

ხანგრძლივობა

16 სთ.

ფორმატი

ფიზიკურ სივრცეში

კურსის შესახებ

კლეინტთა ეფექტური მომსახურების უზრუნველყოფნის მიზნით, გთავაზობთ ეფექტური კომუნიკაციისა და მომსახურების ტრენინგს.

ტრენინგი ინტერაქტიულია და დაფუძნებულია გამოცდილებითი სწავლების მეთოდოლოგიაზე, დატვირთული პრაქტიკული სავარჯიშოებით, ინდივიდუალური და ჯგუფური აქტივობებით.

ძირითადი საკითხები:

  • ეფექტური მომსახურების სტანდარტი და ძირითადი რეკომენდაციები.
  • ეფექტური ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია.
  • მომხმარებელთა საჭიროების დადგენა – კითხვის დასმისა და აქტიური მოსმენის ტექნიკა.
  • საკითხის პოზიტიური ფორმულირება და ასერტიულობა.
  • რთულ მომხმარებელთან კომუნიკაცია/კონფლიქტური სიტუაციის მართვა.
  • ტრანსაქციული ანალიზი.
  • იმიტირებული მომსახურების პროცესის გათამაშება/ინდივიდუალური რეკომენდაციებისა და განვითარების გეგმის შემუშავება მონაწილისთვის.

თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია, გამოხატეთ ინტერესი და ჩვენ დაგიკავშირდებით. 

ტრენერი

გამოხატე ინტერესი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

მოითხოვე ზარი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

Social Media