...

პერსონალური მონაცემების დაცვა შრომით ურთიერთობებში

პერსონალური მონაცემების დაცვა შრომით ურთიერთობებში

ხანგრძლივობა

6 სთ.

ფასი

100₾

ფორმატი

Online - Zoom

კურსის შესახებ

შრომითი ურთიერთობების ნებისმიერ ეტაპზე დამსაქმებელი თანამშრომელთა პერსონალური მონაცემების მრავალფეროვან და დიდ რაოდენობასთან არის შემხებლობაში.

ტრენინგის განმავლობაში მონაწილეები გაეცნობიან პერსონალური მონაცემების დაცვის შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებულ ძირითად, პრაქტიკულ საკითხებს და 2024 წლის 1-ლი მარტიდან ძალაში შესულ თუ დაანონსებულ ძირითად ცვლილებებს,რომელიც ახალ, გამკაცრებულ რეგულაციებსა და შესაბამის სანქციებს გულისხმობს.

ძირითადი საკითხები:

  1. შრომით ურთიერთობების საფუძველზე მონაცემთა დამუშავების პროცესში ჩართული მხარეები და მათი უფლება-მოვალეობები.
  2. მონაცემთა ტიპები და მათი დამუშავების თავისებურებები:

პერსონალური მონაცემი, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემი, ბიომტერიული მონაცემი

  1. მონაცემთა დამუშავების ძირითადი პრინციპები და საფუძვლები
  • როგორ განვსაზღვროთ სწორად პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძველი.
  • როგორ დავიცვათ მონაცემთა დამუშავების ძირითადი პრინციპები
  • როგორ განვსაზღვროთ პერსონალური მონაცემების შენახვისა და განადგურების/წაშლის ვადები.
  1. ვიდეო და აუდიო მონიტორინგის განცხორციელება სამუშაო ადგილზე
  2. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის როლი და ვალდებულებები
  3. პასუხისმგებლობის ზომები/ჯარიმები პერსონალური მონაცემების კანონის დარღვევით დამუშავებისთვის.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატი.

ტრენინგის თარიღი: 15-16-17 მაისი

დრო: 16:00-18:00 სთ

ტრენერი

გამოხატე ინტერესი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

მოითხოვე ზარი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

Social Media