...

საგადასახადო დავების ეფექტიანი წარმოება

საგადასახადო დავების ეფექტიანი წარმოება

ხანგრძლივობა

4 სთ.

ფორმატი

Online/Zoom

კურსის შესახებ

ტრენინგის მიზანია აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება საგადასახადო დავის ეფექტიანად წარმოებისა და ადმინისტრირებისთვის.
ტრენინგის ფარგლებში განხილილი იქნება:

  • საგადასახადო დავის დაწყების საფუძვლები.
  • საგადასახადო დავის წარმოების ზოგადი დებულებები.
  • დავის განმხილველი ორგანოები.
  • დავის განხილვის სახეები და ვადები.
  • გადაწყვეტილების სახეები და განმარტება.
  • გადაწყვეტილების გასაჩივრება.
  • გადაწყვეტილების ძალაში შესვლა და შესრულება.
  • დავის განახლება, Case study.

თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია, გამოხატეთ ინტერესი და ჩვენ დაგიკავშირდებით. 

გამოხატე ინტერესი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

მოითხოვე ზარი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

Social Media