...
დღე
საათი
წუთი
წამი

საერთაშორისო გადაზიდვასთან დაკავშირებული საგადასახადო და საბაჟო დაბეგვრის კურსი

საერთაშორისო გადაზიდვასთან დაკავშირებული საგადასახადო და საბაჟო დაბეგვრის კურსი

დღე
საათი
წუთი
წამი

ხანგრძლივობა

5 სთ.

ფასი

100₾

ფორმატი

Online/Zoom

კურსის შესახებ

ტრენინგის ფარგლებში განხილილი იქნება საერთაშორისო გადაზიდვებთან დაკავშირებული საბაჟო და საგადასახადო საკითხები:

  • საბაჟო პროცედურაში მოქცევის დრო;
  • საერთაშორისო გადაზიდვის პირობები (incoterms);
  • საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა;
  • საერთაშორისო გადაზიდვის საშემოსავლო და მოგების
  • გადასახადით დაბეგვრა;
  • საერთაშორისო გადაზიდვის მომსახურების გაწევა არარეზიდენტი პირის მიერ და მისი დაბეგვრის სპეციფიკა;
  • დამატებული ღირებულების გადასახადში არსებული საგადასახადო შეღავათების (გათავისუფლებების) სწორად განსაზღვრა;

ტრენინგის გავლის შემდეგ მსმენელს ექნება აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა და უნარები რათა დამოუკიდებლად შეძლოს შეაფასოს და განსაზღვროს საგადასახადო ვალდებულებები საერთაშორისო გადაზიდვების დროს.

თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია, გამოხატეთ ინტერესი და ჩვენ დაგიკავშირდებით. 

 

ტრენერი

გამოხატე ინტერესი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

მოითხოვე ზარი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

Social Media