...

ტრენერთა ტრენინგი

ტრენერთა ტრენინგი

ხანგრძლივობა

18 სთ.

ფასი

250₾

ფორმატი

ფიზიკურ სივრცეში

კურსის შესახებ

ტრენინგი განკუთვნილია იმ პირებისთვის, ვისაც სურს გამოიმუშავოს ტრენინგის ეფექტურად დაგეგმვისა და ჩატარებისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.

მონაწილეები შეისწავლიან და პრაქტიკაში გამოცდიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა:

  • ტრენინგის საჭიროებების ანალიზი, ტრენინგის მიზნებისა და შედეგების განსაზღვრა;
  • ზრდასრულთა განათლების ძირითადი პრინციპები
  • ტრენინგ-მოდულის აგების ტექნიკა
  • ტრენინგის ინტერაქტიული მეთოდები
  • აუდიტორიის მართვის ტექნიკები
  • ეფექტური ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია
  • ტრენინგის პროცესში
  • ტრენინგის შეფასების მეთოდები

ტრენინგის ბოლოს, მონაწილეები ჩაატარებენ იმიტირებულ ტრენინგს და მიიღებენ პერსონალურ უკუკავშირს, რაც დაეხმარებათ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში ეფექტურად გადატანაში.

თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია, გამოხატეთ ინტერესი და ჩვენ დაგიკავშირდებით. 

ტრენერი

გამოხატე ინტერესი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

მოითხოვე ზარი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

Social Media