...

ფინანსები მენეჯერებისთვის

ფინანსები მენეჯერებისთვის

ხანგრძლივობა

10 სთ.

ფორმატი

ფიზიკურ სივრცეში

კურსის შესახებ

ტრენინგი განკუთვნილია იმ პირებისთვის, ვისაც სურს თავად იცოდეს მმართველობითი აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები, სწორად შეეძლოს საკუთარი საქმიანობის ფინანსური პარამეტრების შეფასება და მასზე დაფუძნებით, სწორი ბიზნეს-გადაწყვეტილებების მიღება.

ძირითადი საკითხები:

 • მმართველობითი აღრიცხვის არსი და დანიშნულება;
 • ძირითადი განსხვავებები ფინანსურ და მმართველობით
 • აღრიცხვას შორის და მათი ურთიერთდამოკიდებულება;
 • მონაცემთა წყაროები და ინფორმაციის წარდგენა;
 • ფინანსური ანგარიშგების ძირითადი სახეები და მიზნები;
 • დანახარჯთა კლასიფიკაცია და ფინანსურ ანგარიშგებაში
 • მათი წარდგენის თავისებურებები;
 • კორპორატიული სტრუქტურები და საკუთრება;
 • კორპორატიული მმართველობა და ESG მოსაზრებები
 • რა არის ბიზნეს მოდელი;
 • ბიზნეს მოდელის ძირითადი სახეები;
 • ბიზნეს რისკები და მათი წარმოშობის წინაპირობები;

თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია, გამოხატეთ ინტერესი და ჩვენ დაგიკავშირდებით. 

გამოხატე ინტერესი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

მოითხოვე ზარი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

Social Media