...

ქსელის პირდაპირი შემოსავლების მიხედვით გრანთ თორნთონი გლობალურად მეექვსე ადგილს იკავებს 

თარიღი

26/04/2024

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო გამოცემის ყოველწლიური რეიტინგი (International Accounting Bulletin (IAB))

გამოქვეყნდა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო გამოცემის (IAB) 2024 წლის მსოფლიო კვლევა, რომელიც მიხედვითაც გრანთ თორნთონი გლობალურ რეიტინგში მეექვსე ადგილზეა, ალიანსის ფირმების შემოსავლების გარეშე.

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო გამოცემა (IAB) (Internationalaccountingbulletin.com) წარმოადგენს გლობალურ ქსელს, რომელიც აერთიანებს 40-ზე მეტ B2B ვებგვერდებს და მისი აუდიტორია მოცავს 55 მილიონ ადამიანს, რომლებიც იკავებენ ლიდერულ პოზიციებს მსოფლიოს გარშემო და მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ ფართო აუდიტორიაზე. IAB გლობალურად 80-ზე მეტ ბაზარს მოიცავს და აერთიანებს 800-ზე მეტ წარმატებულ ჟურნალისტს, მკვლევარს და ანალიტიკოსს ერთი მიზნისთვის, რომ საზოგადოებას მიაწოდონ ის საჭირო ინფორმაცია, რომელიც ყოველდღიურად სჭირდება  ბიზნესს.

სამართლიანობისთვის იქნება თუ დეტალურად განვმართვთ რეიტინგებს.

დიდი ოთხეულის ქსელის შემდეგ, BDO და RSM იკავებენ მეხუთე და მეექვსე ადგილს გლობალურად. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო გამოცემის (IAB) ანგარიშის მიხედვით, ორივე მოიცავს მათი ალიანსის ფირმების შემოსავლებს, რომელიც შეადგენს მათი შემოსავლების მნიშვნელოვან ნაწილს. ალიანსის ფირმები არ არიან წევრი ფირმები და მოქმედებენ ქსელისგან დამოუკიდებლად, არ იყენებენ ბრენდს და არ არიან ვალდებულნი შეასრულონ წევრი ფირმის ვალდებულებები.

გლობალურად, ალიანსის შემოსავალი შეადგენს 30.5%-ს ან 4.29 მილიარდ აშშ დოლარს BDO-ს მთლიან შემოსავალში, ხოლო 26.4% ან 2.48 მილიარდ აშშ დოლარს RSM-ში. ალიანსის შემოსავლების გამოკლებით, გრანთ თორნთონი გლობალურად მეექვსე ადგილზეა, RSM-ზე 7,9%-ით მეტი შემოსავლით. გრანთ თორნთონი ასევე მეექვსე ადგილს იკავებს გლობალური სამუშაო ძალის რაოდნობის მიხედვით.

დასახელება რეიტინგი ალიანსების გარეშე ჯამური შემოსავალი ალიანსების გარეშე

(USDm)

ალიანსების შემოსავლები ჯამური შემოსავლები ალიანსების ჩათვლით

(USDm)

რეიტინგი ალიანსების ჩათვლით
Deloitte 1 64,900 64,900 1
PWC 2 53,094 53,094 2
EY 3 49,354 49,354 3
KPMG 4 36,400 36,400 4
BDO 5 9,766.5 (4,294.8) 14,061.3 5
Grant Thornton 6 7,450.1 7,450.1 7
RSM 7 6,906.1 (2,478) 9,384.1 6
Baker Tilly 8 5,002.5 (28.9) 5,031.4 10
HLB International 9 4,636.8 (821.6) 5,458.4 8
Crowe 10 3,570 (1,716.4) 5,286.4 9

 

2023 წლის დეკემბერში გრანთ თორნთონ ინტერნეშენალმა გამოაცხადა 10.9%-იანი ზრდა მუდმივი ვალუტის პირობების გათვალისწიენებით. აღსანიშნავია რომ, წევრი ფირმების შემოსავლები დაფიქსირდა პროპორციულად, გაყიდვების გათვალისწინებით. ეს საშუალებას იძლევა მსგავსი შედარებები მოხდეს საანგარიშო პერიოდებს შორის. ქსელის არაკორექტირებულმა ზრდამ დოლარში შეადგინა 4.1%. ეს არის მაჩვენებელი, რომელსაც IAB იყენებს თავის გამოთვლებში.

გრანთ თორნთონი, ისევე როგორც სხვა ქსელები, თანხმდებიან, რომ ალიანსის შემოსავლები არ უნდა იყოს გათვალისწინებული აღნიშნულ დათვლებში და მრავალი წლის განმავლობაში გამოხატავს უკმაყოფილებას IAB-ის  რედაქციის მიმართ მათ მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის შესახებ.

აღნიშნუალი რეიტინგის მიხედვით, გლობალურად ათეულს მიღმა დარჩა შემდეგი აუდიტორული კომპანიები შესაბამისი თანმიმდევრობთ

რეიტინგი დასახელება ჯამური შემოსავალი 

(USDm)

ზრდა
11 Moore Global (9) 4,532 15%
12 Mazars 2,940 9%
13 Nexia 2,938 6%
14 Kreston Global (10) 2,916 8%
15 ETL Global (11) 2,529 13%
16 PKF Global (12) (13) 2,041 9%
17 Russell Bedford International 835 11%
18 MGI Worldwide 833 −2%
19 UHY International 814 11%
20 SFAI Global 753 −1%

 

 

გრანთ თორნთონის  ქსელის 2025 წლის Go Beyond  სტრატეგია, აძლიერებს ქსელის გრძელვადიან სტრატეგიულ ფოკუსს, ხარისხის მეშვეობით მდგრადი ზრდის მიღწევაზე. ჩვენ ხაზს ვუსვამთ, რომ წევრის ფირმის ვალდებულებების შესრულება აუცილებელია ქსელის წევრობის უპირატესობებით და უფლებებით სარგებლობისთვის. გრანთ თორნთონი ხედავს, რომ  წევრი ფირმები აქტიურად იზიარებენ სტრატეგიას და ვალდებულებას იმისათვის რომ გაზარდონ და დაიცვან ქსელი, და გრანთ თორნთონის აღმასრულებელი დირექტორიები უფრო მეტს საუბრობენ საერთაშორისო ბიზნესზე, ვიდრე ოდესმე. გრანთ თორნთონ ინტერნეშენალმა იცის, რომ წარმატების მისაღწევად და საერთაშორისო სამუშაოს შესასრულებლად, ჩვენ გვჭირდება ძლიერი ქსელი მთელს მსოფლიოში და ჩვენ ვაშენებთ მას.

გრანთ თორნთონ საქართველოსთვის გლობალურად მეექვსე ადგილი კიდევ ერთხელ  ამტკიცებს ჩვენი გლობალური სტრატეგიისა და ინოვაციური მიდგომების სისწორეს. ეს კიდევ უფრო ამბიციურს ხდის ჩვენ გეგმებს ლოკალურ ბაზარზეც.

26/04/2024

ქსელის პირდაპირი შემოსავლების მიხედვით გრანთ თორნთონი გლობალურად მეექვსე ადგილს იკავებს 

01/04/2024

ინტერესთა კონფლიქტი: ვინ უნდა დანიშნოს ორგანიზაციამ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრად?

13/03/2024

სამი გზა როგორ შეუძლია ბიზნესს გაზარდოს ქალთა რაოდენობა მაღალი რგოლის პოზიციებზე

22/12/2023

გრანთ თორნთონის გლობალური შემოსავლები რეკორდულ – 7.5 მილიარდ აშშ დოლარამდე გაიზარდა

მოითხოვე ზარი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

Social Media