...
მარიამ ართილაყვა, გრანთ თორნთონ აკადემიის ტრენერი

მარიამ ართილაყვა

გრანთ თორნთონ აკადემიის ტრენერი, გრანთ თორნთონ საქართველოს
ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგის დეპარტამენტის უფროსი მენეჯერი.

ტრენინგების რაოდენობა:

1

მოითხოვე ზარი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს